Cerita: Dibalik Kata Masuk dan Akal

Mengenai aku, diriku, dan didalamku

Photo by Mia Baker on Unsplash

Sean isn’t a name, but an idea.

Sean isn’t a name, but an idea.