Cerita: Juni Duka dan Sedih

Hidup memang penuh dengan kejutan

Photo by Andre Benz on Unsplash

Sean isn’t a name, but an idea.

Sean isn’t a name, but an idea.