Cerita: Perihal Serakah

Serakah atau bertahan hidup?

Photo by fikry anshor on Unsplash

Mengapa Beberapa Orang Menyerah Mengejarnya?

Perihal Serakah

Sean isn’t a name, but an idea.

Sean isn’t a name, but an idea.