Monolog Mengenai Tuhan

Kesengsaraan dan kebahagiaan.

Photo by Jordan Wozniak on Unsplash

Sean isn’t a name, but an idea.